Ganandoya's Now - It Came Out Of The Sky

Hälsa runt handleden

Det finns mycket som påverkar våra kroppar som vi inte vet om. Under våra fötter, tusentals meter ned finns ett flytande lager av järn. Detta lager skickar ut något som kallas för magnetism, vilket skyddar oss från kosmisk strålning. Många forskare älskar att forska i det här ämnet och har kommit fram till att magnetism är bra för oss. Av den anledningen är det faktiskt vanligt att se magnetarmband på människors handleder idag. Kanske är det så att en del behöver mer magnetism än andra? Eller så kanske man behöver det på ett visst område av kroppen. Har man inte prövat det vet man inte.